Polityka prywatności dla sklepu internetowego HelloShop.pl:

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1.       Zbieranie danych osobowych:

 

a.       HelloShop.pl gromadzi pewne dane osobowe od użytkowników w celu umożliwienia składania zamówień i zapewnienia lepszych usług. Przykłady danych, które mogą być zbierane, to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy i płatności.

b.       Dane osobowe mogą być również gromadzone podczas korzystania z funkcji kontaktowych, subskrypcji newslettera lub udziału w konkursach lub promocjach.

 

2.   Wykorzystanie danych osobowych:

 

a.       HelloShop.pl wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji zamówień, obsługi klienta, dostarczania informacji o zamówieniach, śledzenia dostaw oraz rozwiązywania problemów związanych z usługami.

b.       Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu dostarczania informacji o produktach, ofertach specjalnych, promocjach i nowościach, jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

c.       HelloShop.pl może analizować dane użytkowników w celu doskonalenia usług, personalizacji doświadczenia zakupowego oraz prowadzenia badań rynkowych.

 

3.   Udostępnianie danych osobowych:

 

a.       HelloShop.pl nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że ma to związek z realizacją zamówienia (np. przekazywanie danych kurierowi) lub w przypadku wymogu prawnego.

b.       W niektórych przypadkach HelloShop.pl może korzystać z usług zewnętrznych dostawców lub partnerów, którzy pomagają w świadczeniu usług, np. w obszarze przetwarzania płatności. W takich sytuacjach HelloShop.pl wymaga od tych podmiotów, aby przestrzegały odpowiednich zasad ochrony danych.

 

4.   Bezpieczeństwo danych:

 

a.       HelloShop.pl podejmuje wszelkie rozsądne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, ujawnieniem lub zmianą. Wykorzystywane są odpowiednie techniki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i zabezpieczenia fizyczne.

b.       Użytkownik powinien również zachować ostrożność podczas korzystania z usług HelloShop.pl, takich jak utrzymywanie poufności hasła i unikanie udostępniania danych logowania innym osobom.

 

5.   Pliki Cookies:

 

HelloShop.pl może korzystać z plików cookies i innych podobnych technologii w celu ułatwienia korzystania z serwisu, personalizacji treści, analizowania trendów, śledzenia zachowań użytkowników i zbierania ogólnych informacji.